Sieci bezprzewodowe

Plątanina kabli to nie dla mnie!
Jeżeli podzielasz to zdanie, to na pewno zainteresuje Cię nasza oferta projektowania, budowy i nadzoru bezprzewodowych sieci komputerowych, które uwolnią Cię od ciągnących się kilometrami kabli i udostępnią łatwy i bezpieczny dostęp z każdego miejsca, które obejmie sieć.

Obecne trendy w dziedzinie sieciowej dążą do integracji (konwergencji) szerokiego zakresu usług, które pierwotnie świadczone były w odrębnych sieciach (przewodowych i bezprzewodowych). Powoduje to wzrost wymagań nie tylko w stosunku do urządzeń aktywnych pracujących w sieci, ale i do samego medium transmisyjnego, w którym coraz większe znaczenie odgrywają, i odgrywać będą fale radiowe. Firma ECNT wykorzystując standard IEEE 802.11 pracujący w paśmie wolnym od koncesji 2,4 GHz, oferuje w pełni radiowe sieci komputerowe Nie ma więc konieczności kładzenia instalacji kablowej, zarówno w samych budynkach, jak i między nimi, przez co znacznie skraca się czas realizacja danego projektu. Oferowane przez firmę urządzenia zapewniają pełne bezpieczeństwo dla sieci lokalnej przedsiębiorstwa przez zastosowanie odpowiednich mechanizmów szyfryzacji i uwierzytelniania użytkowników.


Sieci bezprzewodowe WLAN w pytaniach i odpowiedziach:
Co to jest sieć bezprzewodowa?
Jak pracuje sieć bezprzewodowa?
Czy używanie takich urzadzeń w Polsce jest legalne?
Dlaczego bezprzewodowo?
Jak używa się sieci bezprzewodowej na świecie?


Zalety sieci bezprzewodowych:
-Przenośność
-Szybkość i prostota instalacji
-Elastyczność instalacji
-Redukcja kosztów eksploatacji
-Skalowalność
-Łatwość i prostota obsługi


Rozwiązania dla Firm:
- Sieci wewnętrzne
  Bezpośrednie połączenie kilku komputerów (peer-to-peer)
  Rozbudowa sieci o moduł bezprzewodowy (Access Point)
  Rozbudowa sieci o moduł bezprzewodowy (Access Point) - podłączenie istniejącej sieci do
Internetu
- Sieci zewnętrzne
  Połączenie sieci LAN znajdujących się w dwóch budynkach
  Połączenie sieci LAN znajdujących się w kilku budynkach
Rozwiązania dodatkowe:
  Sieci tymczasowe
  Sieci w obiektach publicznych


Technologie i standardy:
Technologia szerokiego widma (ang. Spread Spectrum)
Frequency-Hopping Spread Spectrum Technology (FHSS)
Direct-Sequence Spread Spectrum Technology (DSSS)


Zasięg i pokrycie.
Bezpieczeństwo użytkowania.
Szybkość przesyłania danych.
Stabilność i niezawodność.
Kompatybilność z istniejącymi sieciami.
Zakłócenia i współpraca z innymi sieciami radiowymi.
Bezpieczeństwo danych.


Topologie:
Połączenie peer-to-peer.
Połączenie Punkt-Punkt.
Połączenie Punkt-Wielopunkt.
Połączenie LAN - WLAN. Punkt dostępowy włączony do szkitetu sieci.
Kilka punktów dostępowych i roaming.


Elementy sieci:
Punkt dostępowy (Access Point).
Karta radiowa PCMCIA.
Karta PCI, ISA.
Anteny.
Konektory.
Kable niskotłumienne.
Splitery.
Co to jest sieć bezprzewodowa ?
Bezprzewodowa sieć lokalna (LAN) jest elastycznym systemem komunikacji zaimplementowanym jako uzupełnienie, lub jako rozwiązanie alternatywne dla tradycyjnej sieci kablowej. Wykorzystując częstotliwości radiowe (RF), sieć bezprzewodowa wysyła i odbiera dane przez medium jakim jest ziemska atmosfera, minimalizując konieczność użycia połączeń kablowych. Tak więc sieć bezprzewodowa łączy w sobie transmisję danych z mobilnością użytkownika. Sieci bezprzewodowe zyskały dużą popularność w wielu zastosowaniach, w tym medycyna, handel, produkcja, magazynowanie i nauce. Użytkownicy w tych segmentach rynku zyskują na wydajności, używając przenośnych terminali i komputerów do stałej, bieżącej transmisji danych do centralnych systemów przetwarzania. Dzisiejsze sieci bezprzewodowe postrzegane są jako dokonała alternatywna technologia dla szerokiego spektrum zastosowań.

Jak pracuje sieć bezprzewodowa ?
Sieć bezprzewodowa używa fal elektromagnetycznych (radiowych lub podczerwonych) do przesyłania informacji z jednego punktu do drugiego bez użycia medium fizycznego. Fale radiowe często są traktowane jako radiowy nośnik ponieważ po prostu pełnią funkcję dostarczania energii do zdalnego odbiornika. Transmitowane dane są nakładane na nośnik radiowy tak aby mogły być dokładnie wydobyte w punkcie odbioru. Zwykle określa się to modulacją nośnika przez informację przesyłaną. Gdy dane są nakładane (modulowane) do nośnika radiowego, sygnał radiowy zajmuje więcej niż pojedynczą częstotliwość, ponieważ częstotliwość lub (bit rate) modulowanej informacji dodaje się do nośnika. Wiele radiowych nośników może współistnieć w tym samym miejscu o tym samym czasie bez wzajemnej interferencji, jeśli fale radiowe są transmitowane na różnych częstotliwościach. W celu wydobycia danych, odbiornik radiowy dostraja się do jednej częstotliwości i odrzuca wszystkie pozostałe.
W typowej konfiguracji bezprzewodowej, urządzenie nadawczo/odbiorcze, zwane punktem dostępowym, łączy się z siecią kablową z użyciem standardowego okablowania. W najprostszym przypadku, punkt dostępowy odbiera, buforuje i transmituje dane pomiędzy siecią bezprzewodową i siecią kablową. Pojedynczy punkt dostępowy może obsługiwać małą grupę użytkowników i może funkcjonować w zasięgu od 50 do 15 000 metrów. Punkt dostępowy, (lub antena podłączona do punktu dostępowego) jest zwykle montowana wysoko, lecz może być również instalowana gdziekolwiek co jest praktyczne tak długo, jak pożądany zasięg jest osiągany. Użytkownicy korzystają z sieci bezprzewodowej za pomocą bezprzewodowych kart sieciowych, które występują jako karty PC Card w komputerach przenośnych i podręcznych, lub jako karty w komputerach biurkowych, lub też jako zintegrowane urządzenia w komputerach podręcznych. Karty bezprzewodowe ustanawiają interfejs pomiędzy systemem sieciowym klienta a falami radiowymi poprzez antenę. Natura połączenia radiowego jest "przezroczysta" dla sieciowego systemu operacyjnego.


Czy używanie takich urzadzeń w Polsce jest legalne?
TAK. Dzięki wydanemu w sierpniu 2002r. rozporządzeniu Ministerstwa Infrastruktury w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia - Dziennik Ustaw nr 138 poz. 1162 dokładny tekst rozporządzenia znajduje się w załącznikach, rozwój i wprowadzanie tej technologii na polski rynek jest możliwe bez żadnych ograniczeń. Ta nowa sytuacja daje możliwość korzystania z rozwiązań radiowej transmisji danych operujących na częstotliwościach 2,4GHz, bez potrzeby ponoszenia dodatkowych opłat za ich eksploatację. Jest to istotne wydarzenie, korzystne dla użytkowników sieci bezprzewodowych, którzy dotąd nie mogli legalnie użytkować tych zakresów częstotliwości przy łączeniu komputerów za pomocą bezprzewodowych sieci lokalnych WLAN.


Dlaczego bezprzewodowo?

Mobilność pracowników zwiększa się coraz bardziej, zwiększa się też potrzeba uzyskania dostępu do danych nie tylko w każdym miejscu budynku, niezależnie od dostępności w tym miejscu okablowania strukturalnego, ale również z dowolnego miejsca na świecie.
Powszechna obecność sieci komputerowych w gospodarce i błyskawiczny rozwój Internetu oraz usług dostarczanych przez sieć świadczą o korzyściach jakie daje dostęp do informacji i współdzielenie zasobów. Dzięki sieci bezprzewodowej użytkownik może uzyskać dostęp do informacji bez poszukiwania miejsca z dostępem do sieci, a administratorzy sieci mogą konfigurować sieć bez instalowania czy przenoszenia struktury kablowej.

Jak używa się sieci bezprzewodowej na świecie?
Sieć bezprzewodowa zwykle uzupełnia a nie zastępuje istniejącą sieć kablową - często zapewniając łączność na ostatnim segmencie sieci, łącząc użytkownika zdalnego z istniejącą strukturą kablową. Poniższa lista opisuje kilka z wielu zastosowań sieci bezprzewodowych:.centra szkoleniowe w firmach i studenci na uczelniach używają sieci bezprzewodowych do uzyskania informacji, wymiany danych, szkoleń, -podczas pokazów handlowych i w biurach regionalnych pracownicy instalują przekonfigurowane systemy sieci bezprzewodowych, unikając kosztownych i czasochłonnych konsultacji,
-zarząd podczas spotkań podejmuje szybkie i trafne decyzje dzięki stałemu dostępowi do aktualnych informacji,
-instalacje sieci bezprzewodowych w starych budynkach pozwalają minimalizować koszty wymiany infrastruktury budynku,
-konsultanci i doradcy zwiększają wydajność dzięki szybkiej instalacji sieci w dowolnym miejscu,
-inżynierowie sieciowi przy projektach wymagających częstych zmian lokalizacji skracają czas instalacji sieci,
-magazynierzy używają sieci bezprzewodowych do wymiany informacji z centralnymi bazami danych zwiększając efektywność swojej pracy,
-lekarze i pielęgniarki w szpitalu są bardziej wydajni dzięki stałemu dostępowi do informacji o pacjencie uzyskiwanemu poprzez przenośne komputery,
-uczniowie podczas lekcji poza budynkiem, mogą uzyskać dostęp do Internetu i np. zasobów biblioteki,
-instalacje bezprzewodowe pełnią funkcje systemów redundantnych dla systemów o krytycznym znaczeniu dla przedsiębiorstwa.


Rozwiązania dla Firm.
Rozwiązania bezprzewodowych sieci komputerowych mogą obejmować, zarówno instalacje wewnątrz budynkowe, jak również instalacje zewnętrzne. Ogromną zaletą tych rozwiązań jest możliwość ich implementacji zarówno w systemach istniejących - rozbudowa systemów, jak również budowa od podstaw nowych systemów. Z uwagi na fakt, że w dzisiejszej rzeczywistości wiele firm i przedsiębiorstw posiada już komputery w firmie oraz to, że wiele z nich posiada proste instalacje sieciowe łączące komputery w sieć, nasza firma oferuje wiele rozwiązań mających na celu rozbudowę istniejących systemów o funkcjonalne systemy radiowe. Decydując się na rozbudowę sieci w technologii radiowej istniejąca sieć będzie bardziej skalowalna, elastyczna. Dzięki rozbudowie istniejąca sieć stanie się bardziej funkcjonalna i optymalna pod względem możliwości późniejszej rozbudowy. Przedstawione rozwiązania nie stanowią wszystkich możliwych konfiguracji i stanowią podstawę dla tworzenia indywidualnych rozwiązań dostosowanych do Państwa możliwości i potrzeb. Sieci nowobudowane polecamy szczególnie dla Firm, które nie posiadają własnego biura, a jedynie dzierżawią powierzchnię biurową, produkcyjna lub magazynową. Sieci radiowe posiadają podstawowa cechę, której nie posiada żadna tradycyjna sieć przewodowa - można ją w prosty sposób demontować i przenosić winne miejsce bez konieczności jej ponownej konfiguracji. Rozwiązania bezprzewodowe warto wprowadzić już dziś w nowotworzonych sieciach tradycyjnych z uwagi na większą elastyczność sieci teleinformatycznej zawierającą urządzenia bezprzewodowe.

Sieci wewnętrzne.
Bezpośrednie połączenie kilku komputerów (peer-to-peer).Rozwiązanie takie jest szczególnie korzystne w sytuacji konieczności szybkiego połączenia kilku komputerów. Dzięki zastosowanemu rozwiązaniu pracownicy mogą spotykać się teraz, przynosząc jedynie swoje komputery przenośne - nie potrzebują żadnych kabli ani dysków do wymiany informacji. Mogą zestawiać połączenia punkt do punktu lub przesyłać pliki wszystkim uczestnikom spotkania.

Rozbudowa sieci o moduł bezprzewodowy (Access Point).

Jeżeli dotychczasowa tradycyjna przewodowa sieć komputerowa wymaga rozbudowy, warto rozważyć instalację sieci bezprzewodowej jako alternatywnej do istniejącej sieci. Dzięki temu nowe stanowiska pracy nie będą musiały posiadać z góry określonego miejsca w firmie lub istniejące stanowiska będą od teraz mogły być przenoszone bez konieczności przebudowy istniejącej infrastruktury kablowej.

Rozbudowa sieci o moduł bezprzewodowy (Access Point) - podłączenie istniejącej sieci do Internetu.

Jeżeli dotychczasowa sieć LAN ma być podłączona do Internetu warto rozważyć podłączenie do sieci z wykorzystaniem modułu radiowego (Access Pointa). Dzięki takiemu rozwiązaniu sieć zyskuje wszystkie zalety jak w rozwiązaniu poprzednim, a dodatkową zaletą jest oszczędność wynikająca z braku konieczności zakupu dodatkowych urządzeń łączących Państwa sieć z Internetem. Istniejące na rynku stacje bazowe (Access Point) posiadają wszystkie niezbędne funkcje - router, firewall itp., aby sieć była bezpieczna i funkcjonalna.

Sieci zewnętrzne.
Połączenie sieci LAN znajdujących się w dwóch budynkach.

Połączenie dwóch niezależnych budynków (np. biuro i magazyn), w których znajdują się dwie niezależne sieci LAN, jest koniecznością, aby móc w pełni wykorzystać udogodnienia jakie daje pojedynczy komputer pracujący w sieci. W wielu przypadkach wymaga to dużych nakładów inwestycyjnych oraz wielu formalności prawnych (pozwolenie na budowę w przypadku konieczności układania kabla doziemnego). W takim przypadku, wręcz idealnym rozwiązaniem jest budowa "mostu radiowego" typu punkt-punkt. Takie rozwiązanie jest tańsze, szybsze do realizacji i nie wymaga żadnych formalności prawnych.

Połączenie sieci LAN znajdujących się w kilku budynkach.
Już dziś wiele firm posiada swoje biura w kilku budynkach w promieniu kilku kilometrów. Połączenie sieci w dwóch budynkach stojących 50m od siebie, po przeciwległych stronach ulicy, staje się czasami drogą przez mękę. Tzw. warunki techniczne określane przez właściciela studzienek i kabli telekomunikacyjnych (zwykle TP S.A) są często niesprzyjające, zdarza się, iż wspomniana ulica dzieli jednocześnie obszar pomiędzy dwie centrale telefoniczne co wydłuża długość dzierżawionego kabla.

Połączenie ich tradycyjną siecią kablową wymaga ogromnych nakładów lub ponoszenia wysokich comiesięcznych opłat związanych z dzierżawą infrastruktury telekomunikacyjnej o innych operatorów. Ze względu na ograniczenie tych kosztów idealnym rozwiązaniem się posiadanie własnych łączy radiowych, które dziś nie wymagają żadnych dodatkowych zezwoleń na posiadanie takich instalacji. Dzięki temu Państwa sieci będą stanowiły jednolitą całość, a połączenia wewnątrz sieciowe nie będą wymagały żadnych comiesięcznych opłat.

Rozwiązania dodatkowe.
Sieci tymczasowe.
Firmy, które nieraz brały udział w różnego rodzaju imprezach targowych, zdają sobie sprawę jak ważna jest obsługa stoiska podczas ekspozycji targowej i nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi klientami. Dlatego nowoczesna obsługa stoiska wymaga stałego dostępu do zasobów sieciowych swojej firmy. Zarówno personel stoiska jak i odwiedzający mogą skontaktować się z sieciami w swoich firmach, otrzymać zgodę w ciągu kilku minut. Dokumenty mogą zostać wydrukowane i po chwili są gotowe do podpisu. Daje to możliwość bardzo szybkiego finalizowania transakcji.


Sieci w obiektach publicznych.

Firmy, które nieraz brały udział w różnego rodzaju imprezach targowych, zdają sobie sprawę jak ważna jest obsługa stoiska podczas ekspozycji targowej i nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi klientami. Dlatego nowoczesna obsługa stoiska wymaga stałego dostępu do zasobów sieciowych swojej firmy. Zarówno personel stoiska jak i odwiedzający mogą skontaktować się z sieciami w swoich firmach, otrzymać zgodę w ciągu kilku minut. Dokumenty mogą zostać wydrukowane i po chwili są gotowe do podpisu. Daje to możliwość bardzo szybkiego finalizowania transakcji.

Technologie i standardy.
Klienci decydujący się wykorzystywać komputerowe sieci bezprzewodowe mają duży wybór rozmaitych technologii przy wyborze rozwiązań bezprzewodowych. Każda z nich ma swoje zalety, ale i ograniczenia.

Technologia szerokiego widma (ang. Spread Spectrum)
Większość sieci bezprzewodowych używa technologii szerokiego widma. Technologia ta została opracowana na potrzeby wojska do użycia w stabilnych i bezpiecznych systemach komunikacyjnych o krytycznym znaczeniu. Technologia Spread-spectrum jest zaprojektowana tak by poświęcić prędkość transmisji (wydajność) na rzecz niezawodności, integralności i bezpieczeństwa. Innymi słowy, większa część całkowitej przepustowości jest zużywana w porównaniu z transmisją wąskopasmową, lecz dzięki temu sygnał jest w efekcie "głośniejszy" i łatwiejszy do odbioru, jeśli odbiornik zna parametry nadawanego sygnału. Jeśli odbiornik nie jest dostrojony do właściwej częstotliwości, sygnał szerokiego widma wygląda dla niego jak szum tła. Są dwa rodzaje technologii szerokiego widma: ang. frequency hopping and direct sequence.

Frequency-Hopping Spread Spectrum Technology (FHSS)
Frequency-hopping spread-spectrum (FHSS) używa wąskopasmowego nośnika, który zmienia częstotliwość według schematu znanego zarówno nadajnikowi jak i odbiornikowi. Właściwie zestrojona, sieć zachowuje pojedynczy kanał logiczny. Dla niepożądanego odbiornika, FHSS wygląda jak krótkotrwałe impulsów szumów.

Direct-Sequence Spread Spectrum Technology (DSSS)
Direct-sequence spread-spectrum (DSSS) generuje nadmiarową sekwencję bitów, do każdego wysyłanego bita. Ta dodatkowa sekwencja jest nazywana chip (lub kod wtrącony, ang. chipping code). Im dłuższy chip, tym większa szansa, że oryginalne dane będą odebrane (i oczywiście pochłania więcej pasma). Nawet jeśli jeden lub więcej bitów w kodzie chip jest utracona podczas transmisji, techniki statystyczne zaimplementowane w odbiorniku pozwalają na odtworzenie danych bez potrzeby retransmisji. Dla niepożądanego odbiornika, DSSS wygląda jak szerokopasmowy szum o niskiej mocy i jest ignorowany przez większość wąskopasmowych odbiorników.

Zasięg i pokrycie.
Zasięg w jakim produkty RF (Radio Frequency) potrafią się komunikować jest funkcją konstrukcji produktu (w tym mocy transmitowanego sygnału i czułości odbiornika) oraz ścieżki sygnału, co jest wyjątkowo ważne w pomieszczeniach zamkniętych. Wpływ budynków, zawierających ściany, elementy metalowe, a nawet obecność ludzi może mieć wpływ na moc sygnału, a zatem określa zasięg i pokrycie jakim dysponuje dany system bezprzewodowy. Zasięg (lub promień pokrycia) dla typowego systemu bezprzewodowego waha się od 300 do 1000 metrów. Pokrycie to może zostać zwiększone poprzez zastosowanie mikro-komórek, zapewniając prawdziwą przenośność poprzez roaming.

Bezpieczeństwo użytkowania.
Sieci bezprzewodowe określa standard IEEE802.11. Moc oddawana przez systemy sieci bezprzewodowych jest bardzo mała (moc max. = 100 mW), o wiele mniejsza od zwykłego telefonu komórkowego (moc max = 500 mW). Ponieważ fale radiowe zanikają gwałtownie wraz z odległością, osoby w zasięgu sieci bezprzewodowej są wystawieni na działanie fal radiowych w bardzo niewielkim stopniu. W przypadku telefonu komórkowego antena znajduje się bezpośrednio przy głowie, w urządzeniach sieci bezprzewodowych minimalna odległość anteny od głowy wynosi 0,5 - 1 metr. Z uwagi na brak na dzień dzisiejszy jednoznacznych dowodów negatywnego wpływy działania telefonu komórkowego najnowszej generacj GSM, na zdrowie człowieka, technologia ta jest w pełni bezpieczna dla zdrowia człowieka. Nie stwierdzono tym bardziej szkodliwego wpływu bezprzewodowych sieci komputerowych WLAN na zdrowie. Sieci bezprzewodowe muszą jednak spełniać bardzo ścisłe wymogi określone przez ustawodawstwo danego kraju.

Szybkość przesyłania danych.
W systemach bezprzewodowych, aktualna szybkość transmisji danych jest uzależniona od danego produktu i jego konfiguracji. Czynniki wpływające na prędkość transmisji to ilość użytkowników, parametry transmisji takie jak zasięg i wielotorowość, typ użytego systemu jak i ograniczenia związane z kablową częścią architektury danej sieci. Prędkość transmisji w większości komercyjnych sieci bezprzewodowych wynosi 11 Mbps. Użytkownicy tradycyjnych sieci Ethernet lub Token Ring zwykle zauważają jedynie niewielkie różnice w wydajności sieci bezprzewodowej. Sieć bezprzewodowa zapewnia poziom transmisji wystarczający dla większości aplikacji opartych na sieci takich jak poczta elektroniczna, dostęp do udostępnianych urządzeń dostęp do Internetu, dostęp do baz danych i aplikacji z których korzysta wielu użytkowników. W porównaniu do najszybszych modemów V.90 przesyłających dane z prędkości 56 Kbps, sieć bezprzewodowa z wydajnością 11 Mbps oznacza niemal 200 razy szybszą transmisję.

Stabilność i niezawodność.
Technologia bezprzewodowego przesyłania danych była udoskonalana przez ponad pięćdziesiąt lat podczas prac nad zastosowaniem jej zarówno w komercyjnych jak i militarnych systemach. Podczas gdy zakłócenia radiowe mogą powodować degradację sygnału, występowanie zakłóceń jest raczej rzadkie w otoczeniach biurowych. Dobry projekt sieci bezprzewodowej zaowocuje na krótkich dystansach transmisją danych stabilniejszą i dokładniejszą w porównaniu z sieciami komórkowymi, czy nawet tradycyjnymi sieciami kablowymi.

Kompatybilność z istniejącymi sieciami.
Klienci powinni brać pod uwagę, że bezprzewodowe produkty od różnych producentów mogą być nie kompatybilne. Dzieje się tak z trzech powodów. 1.Po pierwsze, różnice w zastosowanych technologiach. System oparty o technologię (spread spectrum frequency hopping [FHSS]), nie będzie nawiązywał połączenia z innym urządzeniem pracującym w oparciu o technologię (spread spectrum direct sequence (DSSS)). 2.Po drugie, systemy pracujące w innej częstotliwości nie będą nawiązywać połączenia nawet jeśli pracują w tej samej technologii. 3.Po trzecie, systemy różnych producentów mogą nie współpracować, nawet gdy zastosowano w nich tą samą technologię transmisji danych i tą samą częstotliwość pasma transmisji za względu na inną implementację tych technologii przez producenta.

Zakłócenia i współpraca z innymi sieciami radiowymi.
Nie licencjonowany charakter radiowych sieci bezprzewodowych oznacza, że inne produkty, które transmitują sygnał w tej samej częstotliwości mogą potencjalnie powodować zakłócenia w pracy sieci bezprzewodowej. Kuchnie mikrofalowe są tego dobrym przykładem, choć większość producentów urządzeń dla sieci bezprzewodowej tak projektuje swoje urządzenia, by eliminować te zakłócenia. Innym problemem jest istnienie kilku sieci bezprzewodowych w danej lokalizacji. W zależności od producenta, sieci takie albo pracują bez zakłóceń, albo powodują zakłócenia. W takim przypadku zawsze konieczna jest konsultacja z producentem.

Bezpieczeństwo danych.

Ponieważ technologia bezprzewodowa ma swoje korzenie w zastosowaniach wojskowych, bezpieczeństwo przez długi czas było krytycznym parametrem podczas projektowania urządzeń. Elementy zwiększające bezpieczeństwo są typowym składnikiem sieci bezprzewodowej, czyniąc je bardziej bezpiecznymi niż sieci kablowe. Jest niezmiernie trudno przechwytywać ruch w sieci bezprzewodowej z zewnętrznych urządzeń, nie należących do tej sieci. Skomplikowane szyfrowanie uniemożliwia dostęp do sieci przez nieautoryzowane urządzenia. Tylko urządzenia z uaktywnionym systemem bezpieczeństwa będą dopuszczone do ruchu w danej sieci.


Topologie:

Połączenie peer-to-peer.
Sieci bezprzewodowe mogą być proste lub złożone. W najprostszej wersji, co najmniej dwa komputery wyposażone w karty radiowe tworzą niezależną sieć kiedy tylko znajdą się w swoim zasięgu. To nazywamy siecią peer-to-peer. Sieci takie jak w tym przykładzie nie wymagają administracji czy prekonfiguracji. W takim przypadku każdy użytkownik mógłby mieć dostęp do zasobów drugiego użytkownika.

Połączenie Punkt-Punkt.
Jest to konfiguracja umożliwiająca połączenie dwóch sieci LAN znajdujących się w odrębnych budynkach. Przy użyciu anten kierunkowych o dużym zysku energetycznym możliwe jest ustawienie połączeń nawet do 30 km.

Połączenie Punkt-Wielopunkt.
Jest to konfiguracja umożliwiająca połączenie wielu terminali abonenckich z jedną stacją bazową. Wówczas do stacji bazowej podłączona jest antena dookólna lub antena sektorowa natomiast terminale abonenckie są połączone z antenami kierunkowymi. Stacja bazowa zarządza transmisjami od i do terminali abonenckich, komunikując się kolejno ze wszystkimi (pooling) gromadzi informacje o zgromadzonych ilościach danych, które muszą zostać przesłane. Na tej podstawie poszczególnym terminalom przydziela najbardziej optymalną ilość czasu niezbędną do przesłania danych. Istnieje możliwość ograniczania maksymalnej przepustowości pomiędzy terminalem abonenckim a stacją bazową. Umożliwia to przydzielanie maksymalny przepustowości Klientom.

Połączenie LAN - WLAN.
Punkt dostępowy włączony do szkitetu sieci. Punkt dostępowy może być podłączony do sieci kablowej - wtedy każdy użytkownik bezprzewodowy posiada dostęp zarówno do serwera jak i do innych użytkowników. Każdy punkt dostępowy może obsłużyć wielu użytkowników; dokładna liczba zależy od ilości i rodzaju transmitowanych danych. Wiele pracujących aplikacji działa w konfiguracjach, gdzie jeden punkt dostępowy obsługuje od 15 do 50 użytkowników.

Kilka punktów dostępowych i roaming.
Punkty dostępowe mają ograniczony zasięg, 300 metrów w pomieszczeniach i 30000 metrów na otwartej przestrzeni. W rozległych infrastrukturach, takich jak magazyny, hurtownie, czy osiedla mieszkaniowe, prawdopodobnie będzie potrzeba zainstalowania więcej niż jednego punktu dostępowego. Lokalizację punktów dostępowych określa się robiąc właściwe pomiary. Celem jest pokrycie obszaru z zachowaniem nakładania się zasięgu poszczególnych komórek tak by użytkownik mógł poruszać się po danym obszarze bez utraty dostępu do sieci. Taką możliwość poruszania się w zasięgu zespołu punktów dostępowych nazywamy roamingiem. Punkty dostępowe, jeden po drugim, przekazują sobie użytkownika w sposób niezauważalny dla niego, zapewniając stałą łączność.


Elementy sieci:

Punkt dostępowy (Access Point).

Punkt dostępowy jest urządzeniem nadawczo odbiorczym, który można porównać do SWITCH'a znanego z sieci Ethernet. Pozwala on połączyć wielu użytkowników bezprzewodowych za pomocą fal radiowych. Dodatkowo, punkt dostepowy umożliwia podłączenie swoich bezprzewodowych użytkowników do sieci kablowej przez standardowy port Ethernet. Dwa punkty dostępowe, połączone ze soba drogą radiową i jednocześnie włączone każdy do innej sieci kablowej przez port Ethernet - łączą dwie sieci kablowe LAN (jest to cecha opcjonalna zwana np. "Inter Building", "WLAP", "Outdoor Router").


Karta radiowa PCMCIA.
Jest to radiowy odpowiednik karty sieciowej znanej z sieci przewodowych np. Ethernet. Karty radiowe występują głównie jako urządzenia PC Card przystosowane do złącz typu PCMCIA. Istnieją również wersje PCI, choć jest to zdecydowanie rzadsze rozwiązanie. Za pomocą karty radiowej komputer komunikuje się z innymi kartami radiowymi lub z punktem dostępowym. Sieci złożone tylko z komputerów wyposażonych w karty radiowe nazywamy sieciami punkt do punktu, natomiast sieci, w których klienci bezprzewodowi komunikują się ze sobą poprzez punkt dostępowy nazywamy sieciami stałymi.


Karta PCI, ISA.
Aby umożliwić użytkownikom stacjonarnych komputerów PC korzystanie z dobrodziejstw sieci bezprzewodowych, producenci oferują odpowiednie adaptery złącz PCMCIA dla magistrali ISA i PCI.


Anteny.

Anteny stosowane w sieciach bezprzewodowych zgodnych ze standardem 802.11b pracują w paśmie 2.4 GHz. Dzielimy je na anteny dookólne, przeznaczone dla punktów bazowych, oraz anteny kierunkowe (zwykle o większym zysku niż anteny dookólne), stosowane zarówno u indywidualnych użytkowników, jak i przy zestawianiu łącz punkt-do punktu na dużych odległościach.


Konektory.
Konektory, to specjalne, krótkie kable, zakończone z jednej strony standardowym wtykiem typu N, z drugiej zaś wtykiem odpowiednim dla danego typu gniazda na wyjsciu antenowym urządzenia (punktu dostępowego, karty radiowej). Istnieje wiele typów takich gniazd wyjściowych, dlatego niezbedne jest zastosowanie odpowiedniego konektora.


Kable niskotłumienne.
Zamontowana na wysokim punkcie antena (dachy, wieży, kominie) musi być połączona z urządzeniem radiowym (poprzez konektor). Do tego połączenia stosuje się najwyższej klasy niskotłumienne kable o doskonałych, mardzo małych współczynnikach tłumienia. Typowa antena (z naszej oferty) daje ok 18 dB zysku. Proszę zwrócić uwagę, że tradycyjny kabel koncentryczny ma tłumienie na poziomie 2 dB na metr. Tym samym 10 metrowy odcinek zwykłego kabla zabierze nam 20 dB. Nie pomoże najdoskonalsza antena. Z tego powodu oferujemy kable H-1000 (tłumienie 0,218 dB/metr) i H-155 (tłumienie 0,45 dB/metr)(dla konektorów) jako jedne z najlepszych w swej klasie.


Splitery.
Splitery pozwalają połączyć nawet 4 anteny do jednego punktu dostępowego. Stosuje się je np. przy profesjonalnych instalacjach, gdzie na punkcie bazowym, jako anteny główne pracują trzy anteny typu SECTOR.


wiecej informacji otrzymaja Państwo skladajac zapytanie:
e-mail: handlowy@ecnt.pl
e-mail: zamowienia@ecnt.pl
tel. kom. 783 639 638
Login:
Hasło:


ECNT Warszawa, NIP: 567-147-03-33, Regon: 130816436, KONTAKT: tel. 22 3803023-24, fax.: 22 380 37 25, e-mail: ecnt@ecnt.pl
Copyright @ 2006-2008 3.pl