VPN (wirtualna sieć korporacyjna)

Termin "sieć korporacyjna" w przypadku budowy środowiska telekomunikacyjnego oznacza rozległą architekturę sieciową wraz z uruchomionymi usługami, służącą zamkniętej grupie użytkowników, zwykle należących do jednej organizacji.

Wirtualna sieć korporacyjna to usługa teletransmisyjna, polegająca na zestawieniu w sieci operatora telekomunikacyjnego logicznych połączeń pomiędzy wskazanymi lokalizacjami, o ściśle określonych parametrach. Połączenia te mogą zostać zrealizowane zarówno w topologii gwiazdy (kanały transmisyjne zbiegające od oddziałów do centrali), jak i w topologii "każdy z każdym" (full-mesh).

Większość sieci lokalnych pracujących w ramach jednego oddziału, bądź biura do komunikacji pomiędzy stacjami roboczymi używa technologii Ethernet. Dlatego też jest on najbardziej naturalną technologią używaną do łączenia rozproszonych geograficznie sieci LAN.


Zakres zastosowania sieci VPN

Sieci VPN mogą zostać wykorzystane do:
. połączenia fizycznie odległych sieci lokalnych LAN,
. realizacji prywatnej telefonii VoIP wewnątrz sieci VPN,
. realizacji dostępu do sieci Internet (nie ma tu potrzeby podłączania do Internetu każdej lokalizacji oddzielnie. Można podłączyć tylko centralę, natomiast pozostałe lokalizacje korzystają z zasobów Sieci poprzez łącze w centrali firmy),
. realizacji sieci Intranet, działającej w każdym oddziale firmy Klienta,
. łączności pomiędzy rozproszonymi bazami danych, jak również ich replikacji w celu zwiększenia bezpieczeństwa,
. integracji obrazu, dźwięku i danych, czyli zestawienia wideokonferencji (na prośbę Klienta, istnieje możliwość zwiększenia przepływności w celu zagwarantowania bezbłędnego przeprowadzenia wideokonferencji),
. e-learning'u (szkolenie personelu, testowanie umiejętności itp.).

wiecej informacji otrzymaja Państwo skladajac zapytanie:
e-mail: handlowy@ecnt.pl
e-mail: zamowienia@ecnt.pl
tel. kom. 783 639 638
Login:
Hasło:ECNT Warszawa, NIP: 567-147-03-33, Regon: 130816436, KONTAKT: tel. 22 3803023-24, fax.: 22 380 37 25, e-mail: ecnt@ecnt.pl
Copyright @ 2006-2008 3.pl