Szeroka gama ułsug internetowych

Nasze sztywne łącze charakteryzuje się zdecydowanie lepszymi parametrami technicznymi niż inne dostępne masowo na rynku.

Infostrada ECNT umożliwia realizację wielorodnych usług: dostępu do Internetu, łączenia sieci LAN, tworzenia wirtualnych sieci prywatnych, transmisji głosu i obrazu oraz transmisji danych dla aplikacji wymagających zagwarantowanej dostępności pasma, stałości opóźnień i ich małej zmienności. Infostrada ECNT to połączenie międzymiastowej sieci szkieletowej oraz miejskich sieci dostępowych.

Sieć szkieletowa zbudowana jest w technologii ATM. Węzły ATM połączone są ze sobą kanałami cyfrowymi SDH o dużej przepływności. Architektura sieci pod względem topologii to gwiazda, jednakże łącza międzymiastowe dzierżawione od partnerów ECNT posiadają wysoką niezawodność. Pod względem zarządzania, dzięki zastosowanej technologii sieć szkieletowa stanowi jednorodny funkcjonalnie system.


Cała siec ECNT objęta jest całodobowym systemem nadzoru i zarządzania, prowadzonym przez inżynierów NMC (Network Managment Center). Zarządzanie infrastrukturą sieciową Infostrady ECNT - zarządzanie siecią i elementami sieci - jest elementem całościowego systemu zarządzania ECNT, który kształtowany jest zgodnie z założeniami architektonicznymi TMN. System nadzoru pozwala między innymi na monitorowanie stanu wszystkich urządzeń sieci szkieletowej i dostępowej (wszystkich klientów) w całej Polsce. Jednocześnie w każdym mieście całodobowe dyżury pełnią służby eksploatacyjne, gotowe podjąć natychmiastową interwencję w przypadku awarii lub nieprawidłowości w działaniu sieci, zgłoszonych przez operatora NMC lub pracowników HelpDesk'u.

wiecej informacji otrzymaja Państwo skladajac zapytanie:
e-mail: handlowy@ecnt.pl
e-mail: zamowienia@ecnt.pl
tel. kom. 783 639 638
Login:
Hasło:


ECNT Warszawa, NIP: 567-147-03-33, Regon: 130816436, KONTAKT: tel. 22 3803023-24, fax.: 22 380 37 25, e-mail: ecnt@ecnt.pl
Copyright @ 2006-2008 3.pl