Oferujemy pomoc w wyborze odpowiednich urz±dzeń telekomunikacyjnych (dialerów).

W naszej ofercie znajduj± się m.in. następuj±ce rozwi±zania:
W pełni programowalne call routery:
- jednoliniowe, analogowe
- telefon bezprzewodowy DECT z call routerem
- wieloliniowe, analogowe
- cyfrowe, dla linii BRI (ISDN 2B+D)
- cyfrowe, dla linii PRI (ISDN 30B+D)

Rozwi±zania VPN oraz VoIP:
- komunikacja głosowa oraz przekaz danych w VPN z gwarantowanym QoS - Viper, Viper Digital, Viper SIP
- bramki VoIP z usług± transferu danych - VINE

Rozwi±zania dostępu szerokopasmowego:
- modemy:
- SDSL
- ADSL
- SDSL + VoDSL
- IAD + VoIP + SDSL
- DSLAM


wi±cej informacji otrzymaj± Państwo składaj±c zapytanie:
e-mail: handlowy@ecnt.pl
e-mail: zamowienia@ecnt.pl
tel. kom. 783 639 638


Login:
Hasło:

ECNT Warszawa, NIP: 567-147-03-33, Regon: 130816436, KONTAKT: tel. 22 3803023-24, fax.: 22 380 37 25, e-mail: ecnt@ecnt.pl
Copyright @ 2006-2008 3.pl