Technologia RFiD oparta jest o etykietę w którą wklejony jest chip z anteną umożliwiający gromadzenie danych jak i ich emisję na zewnątrz do odpowiednich czytników. Komunikacja z czytnikami odbywa się drogą radiową w standardzie częstotliwości pracy UKF i HF. Technologia programowania etykiet RFiD realizowana jest za pomocą drukarek kodów kreskowych SATO, które w swoim wyposażeniu zawierają programator. Oznacza to, że na etykiecie powstaje jednocześnie:
- zapis czytelny dla użytkownika tych informacji, które chcemy ujawnić
- zapis danych do Chip, które to dane mogą zawierać dużo więcej informacji czytelnych dla ogółu lub zakodowanych i udostępnianych po podaniu praw dostępu.

Firmy spedycyjne lub inne magazyny w lokalizacjach mają możliwość dodawania do pamięci Chip nowych danych, którymi mogą:
- zarządzać dla własnych potrzeb
- dopisywać dane, które posłużą do analizy przepływów lub transportu
- dopisywać dane, które będą służyć za wzór lub odnośnik wzorcowy do zapisu (np. terminologia nazewnictwa towarów - zamienniki)
- dopisywać dane, które powiążą informacje o fizycznym towarze, dokumentach do jego obiegu dopisywanych, jak i organizacji na drodze składowania lub transportowania.

wiecej informacji otrzymaja Państwo skladajac zapytanie:
e-mail: handlowy@ecnt.pl
e-mail: zamowienia@ecnt.pl
tel. kom. 783 639 638


ECNT Warszawa, NIP: 567-147-03-33, Regon: 130816436, KONTAKT: tel. 22 3803023-24, fax.: 22 380 37 25, e-mail: ecnt@ecnt.pl
Copyright @ 2006-2008 3.pl